Emberi Zöld Energia

Szabad Szellemi Iskola

Megújuló kreatív energiaforrásként hozzánk legközelebb esően az embert határozzuk meg. Minden belőlünk induló szándék, mozdulat, cselekvés alakítja, folytonosan átformálja életterünket.
E szerint éljük meg alkotóként életünkben a felelősséget.


Úgy gondoljuk és tapasztaljuk, hogy a LEMangURIA mozgásnevelési módszer újszerű és innovatív szerkezete, és
programjaink felépítése a jövő nevelési módszereinek alapja lehet. Tanítói közösségünk példamutatóan egyedülálló
munkát végez szerte az országban. Mindenképpen fontos, hogy az egyén felelőssége a környezettudatos magatartás,
és e közben az önkifejezés szabadsága, lélek szerint és gyakorlati értékek szerint is összetalálkozzanak. E fontos üzenet
közvetítésére a Tanoda kidolgozta az „Emberi Zöld Energia” programot.


Célunk a folyamatos megújulás és környezettudatos jelenlét,
egyén, család, munkahely, egészség, emberi kapcsolatok, társadalom,
és a természeti környezet szintjén egyaránt.


A kreatív, emberi értékeken alapuló alkotó folyamatok eredményessége olyan energiaforrásra hívja fel a figyelmet, melyet nem hagyhat figyelmen kívül sem az egészségügy, sem a vállalati, kereskedelmi szféra, sem a különböző fejlesztésekkel foglalkozó tudományos felfedezéseket is alkalmazó kutató cégek, sem pedig maga a társadalom. Mindez azonban egyéni szinten dől el. Legfőképpen azért, mert hozzánk legközelebb álló forrás maga az ember.

Célunk tudatosítani, hogy akár akarjuk, akár nem, a természettel szerves kapcsolatban vagyunk, és e kapcsolat fontosságát hangsúlyozva, tanulva róla, interaktívan, gyakorlati folyamatokban részt vevően éljük meg a jövőnk alakításában lévő egyéni és közösségi, társadalmi felelősséget. Megértjük, hogy életünk minősége és jövőnk, a bennünket kitöltő és életet adó természet állapotától függ!

Témakörök

Az intelligens test, felszabaduló lélek, kreatív gondolatok
Szomatikus mozgás a térben (akaratlan és akaratlagos)
Kreatív alkotás, készség és képesség
Mély testtudat és a Tág jelen (végtelen) kapcsolata, azaz minden lehetségessé válik
Tudatos tér
Szinkronicitás és Időzítés
Termékeny kommunikáció és összehangolt szellemi folyamatok cselekvésben
Események, történések, feladatok, folyamatban, összefüggéseiben való látása
Kapcsolódás képessége és jelenlét kapcsolata
Emberek közötti, és személyes (interperszonális) etika

„A jövő tudománya olyan dimenziók felé nyit, mint a lélek összetettségének vizsgálata, a megváltozott tudat, a hit jelenségeinek, magasabb szintű emberi képességek, szellemi tartalmak megismerése és ehhez kapcsolódó módszertanok kidolgozása. E szándékok mélyről jövően alakítják tudatunk evolúciós fejlődését.”
Emberi Zöld Energia - Semsei Angelika