Közösség építés

“A munkában ismerkszik meg az ember...” szól a mondás. Vagyis az Életben.
És valóban, az emberség, a kitartás, az erő, a hozzáállás, megbízhatóság, önzetlenség és még sorolhatnánk a tulajdonságokat, mind megmutatkoznak, amikor az ember társaival együtt munkálkodik, épít, földet művel, vagy éppen iskolát alapít, kisebb és magasztosabb célokat valósít meg. A közösség formáló ereje az egyén jellemén alakul legfőképpen. Rá kell jönnünk, hogy nevelésre, fejlesztésre, ön és emberi kapcsolatok ismeretére kell szert tennünk, melyre alapozva lehet hosszú távon is jól működő közösséget építeni, csapatként kreatívan együtt munkálkodni.
A LEMangURIA tánc gyakorlati segítségével megértjük emberi működésünket, kapcsolatokat, s közben rátalálunk a valódi szeretetre, életfeladatunkra. Megértjük, hogy a közösség megtartó, erősítő szövetében tökéletesíteni magunkat választott munkánkban, kommunikációnkban, kreativitásunkban, távlatokat nyitó és nemes feladat.
Az együttérzés, a kapcsolatokban való fejlődés elkerülhetetlen az élet minden területén ahhoz, hogy
eredményesen és boldog társadalomban éljünk!


LEMangURIA önismereti tanösvény - A legkisebb közösség: az Egy-ÉN.
A folyamatos ön-kép-zés elsődleges feladatunk, mely teret ad ahhoz, hogy mind tisztább képet kapjunk önmagunkról,
ez által kisebb (párkapcsolat, család) és nagyobb közösségben (munkahely, iskola, egyesület, kikapcsolódás) való
rész-vételünk képe is feltárul. Külső kapcsolatainkban, közvetlenebb és tágabb közösségünkben való fejlődés önmagunk
fejlődése által jöhet létre. Az emberi személyiség, a sokszínű alkotó, az önálló, környezetét tudatosan alakító ember
hozzájárul a Közösség építéséhez, fenntartásához, fejlődéséhez.


Az egyén és a nemzet megmaradásának záloga a tudással felvértezett,
gyökereit, képességeit, lehetőségeit, erőforrásait, támogatóit ismerő,
közösségben élni és alkotni képes ember.